Vrste platna

Složen okvir

Vaše platno je umotano preko okvira u klasičnom galerijskom stilu. Margine vaše slike će se pojaviti sa strane okvira, pa se uverite da svi vitalni elementi vaše fotografije nisu preblizu ivici!

Složen okvir

Vaše platno je umotano preko okvira u klasičnom galerijskom stilu. Margine vaše slike će se pojaviti sa strane okvira, pa se uverite da svi vitalni elementi vaše fotografije nisu preblizu ivici!

Složen okvir

Vaše platno je umotano preko okvira u klasičnom galerijskom stilu. Margine vaše slike će se pojaviti sa strane okvira, pa se uverite da svi vitalni elementi vaše fotografije nisu preblizu ivici!

Složen okvir

Vaše platno je umotano preko okvira u klasičnom galerijskom stilu. Margine vaše slike će se pojaviti sa strane okvira, pa se uverite da svi vitalni elementi vaše fotografije nisu preblizu ivici!

Složen okvir

Vaše platno je umotano preko okvira u klasičnom galerijskom stilu. Margine vaše slike će se pojaviti sa strane okvira, pa se uverite da svi vitalni elementi vaše fotografije nisu preblizu ivici!